СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Краљевачко Градско веће упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на путевима града Краљева за период од 2023. до 2028. године.

Упућен је позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи која ће се спровести до 15. септембра. Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева у писаној форми или на и-мејл адресу bezbednost_saobracaja@kraljevo.org и то најкасније до 15. септембра.

Дан касније, у сали 1 Градске управе одржаће се јавна седница.