НОВИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Од укупно 30 милиона динара из буџета за бесповратно суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређење услова у стамбеним зградама на територији града, до сада су потрошене три четвртине овог износа.

За преосталих 7,3 милиона динара ових дана расписан је нови јавни позив који ће трајати до 26. септембра. У зависности од хитности поправке и врсте радова, одобрене пројекте локална самоуправа ће субвенционисати u износу од 40 до 75 одсто укупних трошкова.

Средства из буџета стамбеним заједницама биће додељена за одржавање и санацију фасада, санацију кровова, замену грађевинских материјала који су штетни по безбедност и здравље људи, унапређење енергетских својстава, као и за радове и друге активности којима се спречава настанак штетних последица по људе, животну средину, привреду или имовину.