СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ЗАПШЉАВАЊЕ

На званичној евиденцији краљевачке филијале Националне службе за запошљавање (НСЗ) број незапослених са територије града претходних неколико година смањио се за пар хиљада, а локална самоуправа и у 2023. наставиће са спровођењем активних мера запошљавања.

За ту намену је из градског буџета за ову годину издвојено чак 14 милиона динара. Од тог износа, Град ће са НСЗ удружити 10 милиона динара за спровођење активних мера, од стручне праксе до јавних радова, а преостали износ са различитим организацијама, при чему ће НСЗ на сваки динар из градске касе обезбедити још један, а друге организације и знатно више средстава.