ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ

На седници градског већа усвојена је одлука о једнократној новчаној помоћи породицама са троје и више деце са територије града.

За разлику од претходне две године, износ ове помоћи у 2023. увећан је за 20 одсто и уместо досадашњих 10.000 износи 12.000 динара.

– На овај начин породице са троје или више деце које живе ван градске зоне и не могу да користе субвенције од 30 одсто на градске комуналне услуге, такође су у могућности да искористе помоћ локалне самоуправе – појашњава др Предраг Терзић, градоначелник Краљева, додајући да је право на ову врсту помоћи током претходне две године искористило око 2.000 породица.

Као и лане, услов за помоћ је да подносиолац захтева има пребивалиште на подручју Краљева, или боравиште за избеглице и расељене, као и да право важи све док је треће и свако наредно дете на редовном школовању, а најдуже до 26. године живота.