ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ПРВИ РАЗРЕД

Oбавештавају се родитељи, односно други законски заступници деце рођене у периоду од 1.03.2016. до 1.03.2017. године, да се, због епидемиолошке ситуације изазване COVID-19, евидентирање деце за полазак у први разред школске 2023/24. године може вршити слањем података на е-mail drustvene_delatnosti@kraljevo.org. Потребни подаци односе се на лично име детета, датум и место рођења, адресу пребивалишта или боравишта и лично име родитеља. 

Такође се евидентирање првака може извршити и лично у просторијама Градске управе, канцеларија број 307, сваког радног дана у периоду од 07 до 15 часова. Евидентирање траје од 1.02.2023. до 28.02.2023. године.

За све додатне информације можете се обратити на телефон 036/ 306-185.