ШТА УРАДИТИ СА ОРУЖЈЕМ КОЈЕ ЈЕ ОСТАЛО ПОСЛЕ СМРТИ ВЛАСНИКА

Поводом позива за предају нерегистрованог оружја и муниције, Министарство унутрашњих послова обавештава грађане да до 8. јуна могу предати и легално оружје, које им је остало у поседу након смрти власника.

Ради спречавања евентуалне злоупотребе овог оружја, неопходно је да се оружје које је остало иза смрти власника преда на чување полицији, до окончања оставинског поступка и одређивања власника.

– Напомињемо да грађани који предају полицији овакво оружје треба да омогуће своје податке, како би им се издала потврда о његовом депоновању и о томе обавестила Пореска управа, како преминуло лице више не би било порески обвезник на оружје, јер је у питању легално оружје које је у евиденцијама Министарства унутрашњих послова регистровано на преминулу особу. У складу са законом, сваки грађанин код кога се ово оружје налази у обавези је да га преда МУП-у на чување, до решавања питања власништва над оружјем. Наглашавамо да грађани који предају оружје које је код њих остало иза покојних лица, као и грађани који предају нелегално оружје неће сносити никакву одговорност и последице, уколико оружје предају до 8. јуна 2023. године – наводи се у саопштењу МУП-а.