ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ НЕЗАКОНИТО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Од 15. септембра до 15. октобра 2023. године, на шалтеру број 4, у холу Градске управе града Краљева, вршиће се пријем захтева за привремено прикључење објеката и станова на електроенергетску мрежу, гасну мрежу, мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију.

Власници незаконито изграђених објеката обрасце захтева могу да подигну од 11. септембра текуће године.