ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ДРУШТВА БИТАН ФАКТОР ПРОТИВ НЕПОГОДА

У краљевачној Градској управи организована је додела сертификата и опреме за рад овдашњих Добровољних ватрогасних друштава (ДВД), као и уручење сагласности на документа из области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у Гимназији Рашка, Гимназијама у Краљеву и Врњачкој Бањи, као и краљевачкој Пољопривредно-хемијској школи. 

– Држава је преко МУП и Сектора за ванредне ситуације препознала улогу и значај ДВД која у свим већим пожарима помажу професионалним јединицама. Ми обаваљмо опремање и обуку ДВД, док је локална самоуправа помогла у опремању и регистрацији возила, набавци резервних делова и горива – рекао је Дејан Сеизовић, начелник Одељења за ванредне ситуације Рашког округа.

фото: инфоКВпрес

Он је истакао да су за смањење ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама предвиђена акта којима Одељење за ванредне ситуације даје процену ризика и план заштите и спасавања.

– Усвајањем докумената, поменуте школе су спровеле све превентивне и оперативне мере на заштити људских живота и материјалних добара – нагласио је Сеизовић.

Краљевачка локална самоуправа је у свом буџету за текућу годину, пдсећамо, определила пет милиона динара као подршку локалним ДВД за спровођење обуке њихових припадника.