УГОВОРИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

У склопу пројекта „Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група“, који спроводи немачка организација „Хелп“ у сарадњи са локалном самоуправом, у Краљеву је додељено 20 уговора за подршку и развој сопственог бизниса.

фото: инфоКВпрес

Овај пројекат финасира Шведска влада преко Агенције за међународни развој и сарадњу, а суфинансира локална самоуправа са 12.960 евра. Укупна вредност подршке за 20 пројеката малих бизниса у областима заната, услуга и пољопривреде који се спроводе у граду на Ибру износи око 45.000 евра.

– Изабрано је укупно 20 корисника који ће добити опрему или материјал за започињање или развој сопствених пословних делатности, од којих ће 18 добити грантове у износу од 2.000, а двоје од 3.600 евра – каже Милка Ђурђевић, менаџер пројекта.

Према њеним речима, пројектом ће бити подржано 20 делатности, од којих 14 занатских, четири услужна и два пољопривредна. Учешће жена у пројекту је 40 одсто, рурално становништво је заступљено са 45 процената, млади са 15, дугорочно незапослени са 25 и вишечлане породице са 30 одсто.

– Сарадња локалне самоуправе и „Хелпа“ доприноси смањењу сиромаштва, социјалној инклузији, одрживом и инклузивном економском развоју, као и остваривању задовољавајућих услова рада – рекао је др Предраг Терзић, градоначелник Краљева. – Од огромног је значаја што ће на овај начин један број наших суграђана уз помоћ свог заната, започињањем или развојем већ постојећиох делатности, зарадити средства за себе и своју породицу.