РАСПИСАНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА  

Како би се смањио број незапослених којих на територији Краљева има нешто мање од 8.000, филијала Националне службе за запошљавање (НСЗ) и локална самоуправа расписали су јавне позиве за три активне мере запошљавања.

Удруженим средствима од укупно 15,8 милиона динара, од којих је из градске касе издвојено 8, а из државног буџета 7,85 милиона динара, субвенционисаће се пројекти самозапошљавања, реализација стручне праксе за свршене средњошколце и студенте, као и јавних радова за категорије теже запошљивих лица.

фото: инфоКВпрес

Конкурс за субвенције самозапошљавања укупно 16 лица, за који је издвојено 4,95 милиона динара, отворен је до 30. јуна. По речима Владана Шекуларца, начелника Одељења за предузетништво, програме запошљавања образовање и науку, средства износе 300.000 динара по кориснику, а уколико се ради о особи са инвалидитетом или кориснику социјалне помоћи увећавају се за 30.000 динара.

– Приоритети су производне и услужне делатности. Они који добију средства у обавези су да делатност обављају најмање 12 месеци и редовно измирују све обавезе – каже Шекуларац.

За стручну праксу ове године издвијено је укупно 5,95 милиона динара, а у програм ће бити укључено до 20 лица у зависности од стручне спреме. За оне са средњом школом пракса ће трајати шест месеци уз месечну накнаду од 22.000 динара, за лица са вишом спремом до девет месеци са накнадом од 24.000, док ће за лица са високом спремом пракса трајати до годину дана уз месечна примања од 27.000 динара.

фото: инфоКВпрес

– Тај конкурс је отворен до утрошка средстава, односно до 30. августа, а захтев подносе послодавци који такође морају испуњавати просторне и кадровске капацитете – додаје Шекуларац.

За јавне радове, према његовим речима, локална самоуправа и НСЗ укупно су издвојили 4,95 милиона динара, а планирано је да буде ангажовано 60 особа. Јавни позив траје до краја овог месеца, а овим програмом обухваћене су делатности заштите животне средине, обнављање инфраструктуре, као и социјални и хуманитарни рад и то за лица из најтеже запошљивих категорија са евиденције краљевачке филијале НСЗ. 


Према условима конкурса за јавне радове који могу трајати од једног до четири месеца, послодавац са лицима са евиденције НСЗ потписује уговор о повременим и привременим пословима за месечну накнаду од 22.000 динара. Право да ангажују лица за јавне радове имају органи локалне самоуправе, јавне установе и предузећа, предузетници, задруге и удружења која имају статус правних лица.