СТОЛОВИ И ЖЕЉИН ЗАШТИЋЕНА ПЛАНИНСКА ПОДРУЧЈА

Влада Србије донела је две уредбе којима су предели Столови и Жељин проглашени за подручја изузетних одлика и тиме их заштитила као веома вредне планинске просторе.

На тај начин, како се наводи у саопштењу, Влада Србије омогућила је очување природних и предеоних вредности које својим значајем заслужују статус репрезентативних примера гео и биодиверзитета на територији Србије.

фото: инфоКВпрес

Процедура да Жељин и Столови који се налазе у близини Краљева, а претпоставља се да су Столови добили назив по оближњем манастиру Жича у којем је “столовао” први српски архиепископ Свети Сава, добију тај посебан статус започела је 2018. године, на основу програма Завода за заштиту природе Србије и коју спроводи Министарство заштите животне седине.

фото: инфоКВпрес

Те две планине ће се сада придружују групи од двадесетак раније проглашених предела изузетних одлика, односно предела нарочите природне лепоте.

Статус предела изузетних одлика може добити подручје препознатљивог изгледа са знацајним природним, биолошки-еколошким, естетским и културно-историјским вредностима, које се током времена развијало као резултат интеракције природе, природних потенцијала подручја и традиционалног начина живота локалног становништва, тако да се разликују природни и културни предео изузетних одлика, наведено је при покретању инцијативе.

фото: инфоКВпрес

Предео изузетних одлика Жељин, који обухвата истоимени планински масив, ставља се под заштиту како би се очувала хидрографска мрежа, букове шуме и преко 355 биљних врста и подврста. Северни део планине Жељин спада у једно од 40 одабраних подручја за дневне лептире у Србији. На целом подручју постоје 94 врсте дневних лептира.

фото: инфоКВпрес

Столови, истоимени планински масив, ставља се под заштиту како би се очували водотоци, храстов и буков вегетацијски појас. Регистровано је и 125 врста птица, што представља 35,5 одсто од укупно 352 регистроване врсте у Србији.

Као и на Жељину присутно је 10 врста риба, док фауну сисара чини 47 врста а присутне су и строго заштичене дивље врсте попут мрког медведа и видри и дивокоза.