ВИСОК НИВО ПМ-10 ЧЕСТИЦА У КРАЉЕВУ

фото: инфоКВпрес

У периоду од 20. до 25. марта у Краљеву је свих шест дана била прекорачена концентрација фра-кције ПМ-10 суспендованих честица у ваздуху. По индексу квалитета, ваздух у граду је тих шест дана био у категорији – загађен.

Одсек за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове Градске управе, препор-учио је осетљивим групама у које спадају старе особе, деца, особе са обољењима срца и плућа, да избегавају напорне активности у спољашњој средини док се не побољша квалитет ваздуха.

Осталим граћанима се такође препоручује да смање интензитет напорних активности, као и да праве чешће паузе у свим активностима у спољашњој средини.

Мерења квалитета ваздуха у Краљеву обавља овдашњи Завод за јавно здравље као акредитов-ана установа, а осим на сајту Завода, резултати мерења квалитета ваздуха свакодневно се обја-вљују и на званичном сајту града Краљева.