ВАЖНО
Добро дошли... Најновије информације из света политике, спорта, привреде...

Импресум

Главни и одговорни уредник
Новица НЕШОВИЋ

РЕДАКЦИЈА
Ивана ШЉИВИЋ
Дарко ЧОЛОВИЋ
Јован СЛИЈЕПЧЕВИЋ
Милан КОЛАКОВИЋ
Горан ШЉИВИЋ

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ МЕДИЈА
IN000347

Милоша Великог 14-1
36000 Краљево
Phone: 036 321 454
E-mail:infopress036@gmail.com
Website:http://infokvpress.rs