ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О БУЏЕТУ

Након утврђивања Нацрта одлуке о буџету града за 2023. годину, Градско веће упутило је позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту ове одлуке.

Нацрт одлуке доступан је на сајту града Краљева, а Јавна расправа спровешће се до 15. децембра. Тог дана у сали 1 Градске управе одржаће се и јавна седница на којој ће се, уз учешће заинтересованих грађана, размотрити приспеле примедбе, предлози и сугестије.

Учесници у јавној расправи примедбе, предлоге и сугестије могу доставити Одељењу за привреду и финансије Градске управе у писаној форми или на имејл – privreda_i_finansije@kraljevo.org на посебном обрасцу.