ПРИЈАВА ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВЕ НА СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У КРАЉЕВУ

Одлуком Владе Србије о проглашењу елементарне непогоде, Комисија за процену штете и потреба након елементарних и других непогода краљевачког Градског већа, позвало је Краљевчане да пријаве штету на својим стамбеним објектима насталу у мајским и јунским поплавама. 

Пријава штете подноси се на шалтеру 5 краљевачке Градске управе на прописаном обрасцу који се може преузети на шалтеру, на порталу града Краљева, на порталу Одељења за послове цивилне заштите и у просторијама овог Одељења од 22. јуна до 7. јула 2023. године.

фото: инфоКВпрес

Услов за пријаву штете искључиво на стамбеном објекту (не за помоћне објекте или викендице) је да је у објекат ушла вода или је захваћен клизиштем због чега је настало оштећење. 

Пријаве упућене пре и после рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране. Све додатне информације могу се добити у Одељењу за послове цивилне заштите лично или телефоном 036/33-11-99 сваког радног дана од 07.00 до 09.30 и од 10.00 до 15 сати.