ПОПЛАВЕ ПРИЧИНИЛЕ ШТЕТУ ОД 590 МИЛИОНА ДИНАРА 

Према прелиминарним извештајима о елементарним непогодама који су достављени и Влади Србије, мајска и јунска поплава у краљевачком крају причиниле су укупну штету од око 590 милиона динара!

Највише је, као и приликом претходних сличних елементарних непогода током минуле деценије, страдала локална саобраћајна инфраструктура на којој се штета, последице и потребе процењују на око 450 милиона динара.

фото: инфоКВпрес

– Уз урушавање моста преко Мусине реке у Адранима на Ибарској магистрали, оштећено је више од 10 километара локалних и некатегорисаних путева, 18 километара канала као саставних делова саобраћајне инфраструктуре, четири моста и 16 прелаза преко водотокова другог реда, а регистровано је и 14 клизишта или одрона на путевима. Последице на инфраструктури, у односу на целокупну штету, износе од 75 до 80 одсто – сумира прелиминарне цифре Здравко Максимовић, руководилац Одељења за послове цивилне заштите краљевачке Градске управе.

У периоду од 26. маја до 17. јуна, током два поплавна таласа и изливања бујичних водотокова другог реда, оштећења у стамбеном сектору евидентирана су на 150 објеката.

фото: инфоКВпрес

– Ти објекти су у већини случајева лакше оштећени, односно у њих је вода само продрла без изазивања конструктивних оштећења, а урушавања није било. У процењену штету од 73 милиона динара урачуната је и потреба санације клизишта на укупно осам локација – додаје Максимовић. – До 7. јула грађани могу до пријаве штету на шалтеру Градске управе, након чега ће стручна комисија изаћи на терен и проценити категорију оштећења.

Према његовим речима, штета на привредним објектима износи осам милииона динара, иако је вероватно још већа због привременог прекида производње и ограниченог пословања. 

Уз то, на око 400 хектара пољопривредног земљишта у краљевачком крају дошло је до значајнијег задржавања воде што је причинило штету од 60 милиона динара, рачунајући и утицај на пољопривредне културе, смањење приноса и квалитета.

фото: инфоКВпрес

– Упоређујући податке о штети приликом поллава из 2014., 2016. и 2019. ипак су ове цифре у коначном збиру десет пута мање – нагласио је Максимовић додајући да предстоји и уруђење водотокова и смање ризика од бујичниј изливања у Гледићком крају, као и у сливу Роћевичке реке где тај посао захтева ангажман надлежних републичких инститиција и суседних општина.


– За прву категорију оштећења стамбених објеката предвиђено је 200.000 динара, за другу 300.000, за трећу 400.000 динара и оне се сматрају лакшим категоријама, односно где није било конструктивног урушавања. Четврта и пета категорија захтевају теже грађевинске интевенције и за четврту је предвиђено пола милијарде динара, а за пету 800.000 динара.