ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА “ГУЛИВЕР” ОБУСТАВИЛА РАД

Туристичка агенција “Гуливер” из Краљева затворена је због финансијских потешкоћа и не зна се колико је путника остало без пара и летовања.

Према информацијама добијеним од путника који су се обратили Сектору туристичке инспекције, туристичка агенција “Гуливер”, посредник у продаји туристичких путовања, обавестила је путнике да не полазе на предстојећа путовања јер им нису обезбеђени ваучери, те да ће се јавити са информацијама о надокнади штете.

Провером јединственог регистра рачуна на сајту Народне банке Србије утврђено је да је један од два рачуна агенције у блокади, док је други укључен, што значи да агенција није у блокади. До сада је запримљено шест представки путника, док је инспекцијски надзор у току.