РАСПИСАН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧКУ НАГРАДУ „АНЋЕЛКО САВИЋ“

Одељење за друштвене делатности Градске управе расписало је Конкурс за доделу једнократне новчане награде „Анђелко Савић“ у износу од по 30.000 динара редовним ученицима средњих школа са територије Краљева за текућу школску годину. 

Право учешћа на конкурсу имају средњошколци који су српски држављани и имају пребивалиште или боравиште на територији Краљева најмање годину дана, који као редовни су ученици средње школе имају просечну оцену 4,5 и већу, а чији је просек месечног примања по члану домаћинства испод 35.392,50 динара.

Ове године биће додељено укупно 200 једнкратних новчаних награда, а конкурс је отворен до 19. априла и објављен је на сајту града Краљева – www.kraljevo.rs