ГРАД СУФИНАНСИРА ПРОЈЕКТЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

За бесповратно суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређење услова у стамбеним зградама на територији града, локална самоуправа је, као и прошле године, из градског буџета издвојила 30 милиона динара.

Суфинансирањем пројеката у износу од 50 до 70 одсто обухваћени су су одржавање фасада, санација кровова, обнова лифтова, замена употребљених грађевинских материјала и друге активности којима се спречава настанак штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду и имовину.

Од укупно 24 стамбене заједнице којима су прошле године одобрена средства на јавним конкурсима, 23 су реализовале своје пројекте. Од тога је 14 обавило санацију кровова и кровног покривача, четири зграде су искористиле средства за реконструкцију лифтовских постројења, три за санацију фасаде, а по једна за обнову инсталација за грејање и водовод и канализацију.   

– Стамбене заједнице израђују елаборате за радове за које планирају да аплицирају на конкурсу. Уколико желе, за помоћ при изради елабората могу се обратити нашем предузећу – каже Александар Контић, директор ЈП Градско стамбено које обавља и надзор над извођењем радова.