НОВА АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

Све обавезе државе према регистрованим пољопривредним газдинствима, од субвенција до исплате премија, убудуће ће се обављати по захтевима поднетим преко мобилне апликације „Е-Аграр“.

Да би остварили своја права, пољопривредници су у обавези да своје газдинство региструју на овој апликацији. А, како да то учине, краљевачким пољопривредницима, уз доделу ИД броја, помоћи ће инструктори овдашње Пољопривредне саветодавне и стручне службе.

Како је саопштено, све информације у вези са регистрацијом пољопривредних газдинстава и радом уапликацији „Е-Аграр“ заинтересовани ће моћи да добију у канцеларији 215А у згради Градске управе.

Нови информациони систем „Е-Аграр са радом ће почети на пролеће у циљу модернизације и убрзања процеса уписа и промене података, као и одобравања и исплате подстицаја у пољопривреди.