ПРЕУЗИМАЊЕ БОРАЧКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА

Одсек послова борачко-инвалидске заштите Одељења за друштвене делатности краљевачке Градске управе позвао је све којима је правноснажним решењем овог органа признат статус борца, да преузму своју борачку легитимацију.

Право на ову легитимацију, иначе, има борац, ратни војни инвалид, корисник права борачко-инвалидске заштите – мирнодопски војни инвалид, цивилни инвалид рата, родитељ, супружник или дете палог борца, војника преминулог или погинулог у Војсци, цивилне жртве рата, преминулог Војног инвалида и преминулог цивилног инвалида рата.

Легитимација се може преузети у канцеларији 312 Градске управе у Краљеву, сваког радног дана од 8 до 14 сати.