СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Потписивањем 74 уговора о субвенционисању трошкова, у Краљеву је настављена реализација националног пројекта побољшања енергетске ефикасности на стамбеним објектима.

Од 74 уговора, 66 се односи на субвенционисање замене дотрајале столарије на становима или кућама, пет за замену постојећих или уградњу нових котлова на гас или пелет и три за обнову фасаде.

Према речима Зорице Сретеновић, енергетског менаџера града Краљева, грађани су за столарију максимално могли да добију 140.000 динара или 50 одсто профактуре, за фасадну изолацију 210.000 динара, за котао на гас 85.000, а на пелет 110.000 динара.