ПЕТ МИЛИОНА ЗА РАД ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА

За подршку програма и пројеката Добровиљних ватрогасних друштава (ДВД) на територији Краљева ове године из градског буџета укупно је издвојено пет милиона динара. 

Одлуком Градског већа за пројекат под назовом „Јачање капацитета локалних добровољних ватрогасних друштава и подизање противпожарне културе“ Градском ватрогасном савезу припало је 4,39 милиона динара, ДВД Краљево је за унапређење степена припремљености и превенцију и заштиту од пожара добило 392.000, а ДВД Матарушла Бања 216.000 динара.

фото: инфоКВпрес

– Градском ватрогасном савзу је опредељено највише новца јер ће преко њега Добровољна ватрогасна друштва у оснивању као и она која још немају рачуне успети да добију средства да изграде своје капацитете, а потом да наредне године самостално конкуришу – појашњава Здравко Максимовић, руковдилац Одељења цивилне заштите Градске управе у Краљеву.

У циљу унапређења противпожарне зштите на територији града за ову годину планирано је организовање обуке за припаднике ДВД, као и да се обави репарација, технички прегледи и регистрација ватрогасних возила.

– Сва та, углавном старија, возила добијена су из донација или захваљујући Сектору за ванредне ситуације и пренета на располагање ДВД – додаје Максимовић. – Зато ће ова средства које је издвојила локална самоуправа бити добрим делом искоришћена управо за унапређење возног парка.